Pečovatelská služba

Popis služby

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat uživatelům takovou pomoc a podporu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Cíle zaměřené na klienta:

Cílem pečovatelské služby je:

 • podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, pomáhat jim v činnostech, které již sami nezvládají a umožňovat jim tak život, na který byli doposud zvyklí,
 • umožňovat důstojné dožití ve vlastních domovech bez nutnosti odcházení do trvalých pobytových zařízení,
 • podporovat uživatele v sociálním začleňování.

Zásady poskytování sociální služby – pečovatelská služba:

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Důsledně dbáme na ochranu základních lidských práv a svobod. Dodržujeme Etický kodex.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost názoru klienta před názorem pracovníka).
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností 
  a schopností.
 • Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel.
 • Flexibilita – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

Okruh osob

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • senioři, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Věková kategorie uživatelů:

 • službu poskytujeme osobám ve věku od 27 let výše

Forma sociální služby: terénní

Kapacita sociální služby: 5 klientů (okamžitá).

Provozní doba pečovatelské služby je denně od 7:00 do 19:00 hod.

Základní činnosti pečovatelské služby:


a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 
 • Pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek; 
 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru; 
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík; 


b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny; 
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
 • Pomoc při použití WC; 


c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování; 
 • Dovoz nebo donáška jídla;
 • Pomoc při přípravě jídla a pití;
 • Příprava a podávání jídla a pití;


d) pomoc při zajištění chodu domácnosti 

 • Běžný úklid a údržba domácnosti, které uživatel bez pomoci cizí osoby nezvládne; 
 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezónního úklidu, úklidu po malování; 
 • Donáška vody;
 • Topení v kamnech, včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení;
 • Běžné nákupy a pochůzky; 
 • Velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti; 
 • Praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy; 
 • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy;


f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 

Úhrada za služby je účtována dle platného ceníku k nahlédnutí zde

 

 

mys

Potřebujete naši pomoc ?

 Zdravotní materiál dodává Medispot.cz
medispot
Panel nástrojů pro slabozraké
Jsme členy skupiny AHC | Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Nastavení cookies