Koncepty péče

Koncepty péče

Legislativně má pacient nárok na péči, která vychází se současných vědeckých poznatků, proto v dnešní době nestačí poskytovat pouze péči konzervativní. Naše společnost využívá několik konceptů péče o klienty. Jsou to především:

  • Bazální stimulace
  • Psychobiografický model prof. E. Böhma

Bazální stimulace

Nechceme se starat jenom o tělo, ale především o duši člověka nám svěřeného do péče. Abychom dokázali pochopit a uspokojovat potřeby a přání klientů, musíme je znát. Znát jejich život, jejich historii a jejich dětství a mládí. Pokud už si podněty z okolního světa nedokážou obstarat sami, pokoušíme se jim je přiblížit. Naučit se tomuto „umění péče“ nám pomáhají koncepty, které ve své péči využíváme. Vycházejí ze základních lidských potřeb. Jedná se Bazální stimulaci a Psychobiografický model, které se vzájemně ovlivňují a do sebe zapadají.

Od roku 2012 pravidelně obhajujeme pozici certifikovaného „Pracoviště Bazální stimulace“ a zakladatelka tohoto konceptu PhDr. Karolína Maloň Friedlová, PhD. je patronkou naší společnosti.

Chceme nabízet péči respektující člověka jako bytost s vlastním vnitřním světem a životním příběhem. To znamená mít uvědomělý, proškolený personál, proto každý z našich zaměstnanců postupně prochází kurzy Bazální stimulace a Biografického konceptu.

Co je Bazální stimulace®?

Bazální stimulace® je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Ošetřovatelská péče nebo pedagogická praxe je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti (komunikační a pohybové) klienta nebo žáka. Předpokladem je také práce s autobiografií (individualitou) klienta a integrace jeho příbuzných do ošetřovatelského nebo pedagogického procesu. Koncept má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného schématu (somatická stimulace), vestibulární stimulaci, vibrační, taktilně-haptickou, chuťovou, optickou, auditivní a olfaktorickou stimulaci. Bazální stimulace® je integrovatelná do klinické péče (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče) a také do neklinické praxe (domovy pro seniory, ústavy sociální péče, speciální školy, hospice a domácí péče). U klientů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

 

Biografie klienta

Co je psychobiografický model

Psychobiografický model prof. E. Böhma je zaměřen na psychiku klienta a jeho psychické potřeby. Pomáhá člověku, který prochází fází stáří, prožívat pocity pohody. Model podporuje porozumění mezi dvěma generacemi a mezi poskytovateli a příjemci péče. Tzv. interfusionální aspekt péče popsaný prof. E. Böhmem zrcadlí generační a kulturní rozdíly mezi generacemi a který následně ovlivňuje kvalitu poskytované péče.

 

Podívejte se také na zápisky z naší cesty za inspirací do Rakouska – Domov pro seniory Wilhelmsburg

mys

Potřebujete naši pomoc ?

 Zdravotní materiál dodává Medispot.cz
medispot
Panel nástrojů pro slabozraké
Jsme členy skupiny AHC | Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Nastavení cookies