Odlehčovací služba

Poslání

Posláním pobytové odlehčovací služby je poskytnout čas na odpočinek, regeneraci sil pečující osobě a současně zajistit kvalitní a bezpečnou péči a podporu osobě, o kterou je pečováno. Tato pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb osob, respektuje jejich důstojnost a zachovává základní lidská práva a svobody.  Významným aspektem je možnost setrvat co nejdéle ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cíle zaměřené na klienta:

Cílem odlehčovací služby je:

 • Umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a čas na vyřízení vlastních záležitostí.
 • Umožnit klientům co nejdelší setrvání v domácím prostředí a oddálení jejich nástupu do pobytového zařízení tím, že je poskytnuto odlehčení v péči pečujícím osobám.
 • Podpora sociálních vazeb mezi klienty a jejich rodinami.
 • Umožnění zajištění kontaktu se společenským prostředím.
 • Podpora a motivace k udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti.           

Zásady poskytování sociální služby – odlehčovací služba:

 • Respekt – respektujeme osobnost i soukromí klientů, jejich vůli, přání, jejich životní styl. Zaměstnanec umožňuje klientům spolurozhodovat o dalším směřování pomoci tím, že jim pravidelně poskytuje informace o cíli péče. Důsledně dbáme na ochranu základních lidských práv a svobod. Dodržujeme Etický kodex.
 • Individuální přístup – zohledňujeme potřeby, možnosti a schopnosti klientů. Pomáháme a podporujeme je v oblastech, kde jejich vlastní síly již nepostačují. Zachováváme svobodnou vůli klientů při řešení každodenních problémů (přednost názoru klienta před názorem pracovníka).
 • Sociální začleňování – umožňujeme a podporujeme udržení stávajících kontaktů klientů a zapojení do společnosti podle jejich vůle, možností a schopností.
 • Bezpečné prostředí – absence pocitu ohrožení, prostředí důvěry a jistoty, přátelská atmosféra, dbáme na dodržování stanovených pravidel. Malá kapacita zařízení nám umožňuje poskytovat péči tak, aby se klienti cítili co nejpřirozeněji (s ohledem na jejich věk a zjištěné potřeby).
 • Flexibilita – služba se neustále vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala požadavkům a potřebám klientů.

Okruh osob

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • senioři,

kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Věková kategorie uživatelů:

 • službu poskytujeme osobám ve věku od 55 let výše

Forma sociální služby: pobytová

Kapacita sociální služby: 16 klientů

Základní činnosti sociální služby – odlehčovací služba:

a) poskytnutí ubytování:

 • poskytnutí ubytování
 • úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

 • zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel denně,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
 • pomoc při podávání jídla a pití,
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny,
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
 • pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách, podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,    

g) aktivizační činnosti:

 • volnočasové a zájmové aktivity,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností
  a dovedností,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Úhrada za služby je účtována dle platného ceníku k nahlédnutí zde

 

 

mys

Potřebujete naši pomoc ?

 Zdravotní materiál dodává Medispot.cz
medispot
Panel nástrojů pro slabozraké
Jsme členy skupiny AHC | Vytvořeno na Webmium.cz | Prohlášení o přístupnosti | Ochrana osobních údajů | Nastavení cookies